Inschrijven Fase 2

Voorwaarden inschrijving
• Het invullen en indienen van dit inschrijfformulier is vrijblijvend en geeft geen recht op toewijzing van een woning;
• Er mag slechts één formulier per toekomstig huishouden worden ingeleverd;
• Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen;
• Over de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd en aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. De projectontwikkelaar wijst de woningen naar eigen inzicht toe. Voor wat betreft de uiteindelijke gunning behoudt de projectontwikkelaar zich alle rechten voor.
• Deze gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld.
• Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging. De makelaar neemt automatisch contact met u voor het maken van een afspraak.

Gegevens

Op welke wijze bent u op dit project geattendeerd?(Vereist)

Voorkeur bouwnummers

Financiële gegevens

Heeft u behoefte aan een vrijblijvende waardebepaling en/of een vrijblijvend financieel adviesgesprek?
Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld.